Vores Arbejde

FA21 arbejder for et bedre miljø i Furesø kommune.
Her er eksempler på vores aktiviteter:

- Fremme bæredygtig udvikling i Furesø kommune
- Forslag og høringssvar til kommunen i miljøspørgsmål
- Fremme lokal miljødebat
- Deltagelse i Miljørådet
- Samarbejde med kommunens grønne guide
- Bidrage til Furesø som Klimakommune

Vi deltager også i faste arrangementer i kommunen:
- Høstmarked på Skolelandbruget
- Miljødage
- Have- og markvandring
- Økologisk julemarked


Repair Café Furesø er startet op!


Repair Café er et bæredygtigt udviklingskoncept, hvor frivillige ildsjæle tilbyder lokale borgere at reparere ting som fx tøj, elektronik, smykker, lamper eller legetøj - helt gratis.

Vi vil ændre smid-ud-køb-nyt-kulturen, og vi vil ikke være konkurrenceforvridende i forhold til det lokale erhvervsliv, derfor reparerer vi kun ting, som ellers ville være blevet smidt ud.
Vi er altid på udkig efter reparatører - måske kan du sy/strikke, lodde, fikse computere, er Mac ekspert, kan noget med elektronik, smartphones eller noget helt andet.

Arbejdet er frivilligt, og du er med til at bidrage til at reducere affald og gøre nogle andre mennesker glade, fordi de igen kan gå hjem med ting, der fungerer.

Det er ikke vigtigt, at du kan komme hver gang, vi håber på, at tjansen kan gå på skift.
Første arrangement var lørdag d. 28 September 2019 kl. 11 - 14
Tredje gang var lørdag d. 30. november 2019 kl. 11 - 14
Næste gang er lørdag d. 25. januar 2020 kl. 11 - 14 Bymidten, i Satellitten
Skriv en mail til os på: repaircafefuresoe@gmail.comReferat af FA21s besøg i Høje Taastrup Miljø- og Energi-Center

Tirsdag 23. oktober 2018 16.30 – 17.30 (afgang fra Værløse rådhus 16.00)
Formål: Inspiration til etablering af reparationsværksted et sted i Furesø kommune.

Informationerne henviser til de spørgsmål, som FA21 formulerede på bestyrelsesmødet 15/8 2018

Spørgsmål a: Værterne informerede om Miljø- og Energicentret

Tina Faber: Daglig leder af MEC og Energitjenesten øst. MEC er en forening med mere end 100 medlemmer. Medlemmerne får udover en rabat på 20% på reparationer også tilsendt en årsrapport samt 4x årligt MECs medlemsblad, der blev uddelt til FA21.
Tina har mange andre arbejdsopgaver, især for Høje Taastrup Kommune; hun sørger således for den kommunale drift af projekt 'Ren By', har opgaver ifm. trafiksikkerhed, Alle Børn Cykler, Gate 21, mv. foruden fondsansøgninger og kursusarrangementer som vegetar-madlavning og aftener, hvor indvandrerkvinder laver mad sammen. (Altså opgaver, som en grøn guide nikker genkendende til). Tinas løn og husleje bliver indtil årsskiftet betalt af det driftstilskud, som kommunen har tilkendt MEC. Dette driftstilskud falder væk i 2019, hvilket kan få store konsekvenser for MEC.

En virksomhed som MEC er nødvendigvis momsregistreret, idet omsætningen er over 50.000 kr/år.
Lokalekapaciteten i MEC er på ca. 200 m2, og der foregår mange aktiviteter: Hjertet i huset er reparationsværkstedet, men derudover er der et kontor til Energitjenesten (hvor der tidligere var en Fair Trade-forretning, der desværre måtte nedlægges pga. stagneret salg), to 'pakkeshops', dvs. udleveringsvirksomhed for GLS`og senest Postnord, hvilket giver en relativ stor indtægt til stedet.
Derudover modtages div. genanvendelige materialer, f.eks. garnrester til en nørkleklub, lysestumper til fremstilling af nye lys, brugte batterier, briller og andre ting, der indsamles til igangværende projekter og samarbejdspartnere i bestemte udviklingslande lande, f eks. dåseringe, der bliver til benproteser i Bangladesh. Man har også indtægter fra private ved kopiservice og salg af enkelte produkter, f.eks. honning fra et lokalt landbrugskollektiv, som man samarbejder med, og fuglekasser, der fremstilles i fængsler, som ligger i nærheden.
De mange aktiviteter gør, at stedet er åbent dagligt, normalt fra 09.00 til 17.00 og mellem 10.00 - 14.00 om lørdagen. Stedet køres med flere faste frivillige, og kun ganske få lønmodtagere. (Til sammenligning kan nævnes reparationsværkstedet på Amager, hvor der KUN er frivillige, og med åbningstid for kunderne på KUN 2 timer/uge)
Tina har overtaget den daglige ledelse efter Knud Anker Iversen, der i sin tid hjalp miljøforeningen Værløse Agenda 21 til verden. Han er pensioneret nu, men udsender stadig hver uge: 'Positive Nyheder', der handler om miljømæssige forbedringer i hele verden. Han er tilknyttet som frivillig, og giver stadig en hjælpende hånd med Ren By og medlemsbladene.
MEC har også en it-afdeling.

Energitjenesten øst:
Ann Vikkelsø: har været med fra begyndelsen, hvor man startede i 1987 i KBHs Miljø- og Energikontor. Ann er nu ansat af Energitjenesten, som har fået et lille kontor ude i MEC. Der er tydelig synergi i samarbejdet mellem de to kvinder. Det er Ann der leverer den miljøfaglige ekspertise.

Spørgsmål b: om indtægter til reparationsværkstedet og dets indretning mv.

Fra 1/1 2019 mister MEC 25 % af sine samlede indtægter, idet det kommunale tilskud bortfalder! Derfor er det vigtigt at styre økonomien benhårdt.
Om de ting, der indleveres til reparation:
Man modtager ikke længere gaver (som tidligere), der ikke har en aftager efter en reparation, for der foregår ikke noget salg af de indleverede effekter til reparationsværkstedet. Det har været vigtigt at stramme op i forhold til tidligere: nu modtages altså alene ting, som ejeren ønsker at få til at fungere igen, og som værkstedet vurderer at have en mulighed for at få til at fungere. Det er i høj grad symaskiner, køkkenmaskiner, båndoptagere, højtaler, tv og it. Ejeren betaler ved indleveringen et undersøgelses/reparations-gebyr på 200 kr. (alle beløb er med moms). Hvis det viser sig efter grundig undersøgelse, at tingen, trods forventning, ikke kan repareres, betales dette gebyr ikke tilbage. Hvis der nødvendigvis skal skaffes en dyr reservedel, har værkstedet pligt til at kontakte ejeren for at få accept af denne merudgift. Ofte drejer det sig om ret simple reparationer – en ny sikring, en grundig afkalkning, udskiftning af en pakning eller anden dims, som værkstedet har eller nemt kan skaffe.
Selve registreringen (navn + tlf.) af de indleverede ting overvejer man at forbedre således at diverse informationer om de enkelte kundeforbindelser ikke kan opsnappes af uretmæssige. Den nye persondatalov gør det mere kompliceret end før. Både Tina og dem på værkstedet skal kunne finde de enkelte varer på pc, men hvor slår man listerne op uden at andre har indsigt ?.MEC har en depositumliste på pc’en, der viser historik for hvert indleverede produkt. I øjeblikket bruges hele tre kopier af hver enkelt registrering, (én til fastgøring på selve apparatet/tingen, en kopi til kunden og en kopi i kassen). En mulighed er, at udstyre varen med farvemærkater, alt efter hvor langt de er kommet (på venteliste / i reparationsproces / færdig til afhentning, før / efter tlf. til ejeren / etc.)
Tingene er her gennemsnitligt i 2 måneder, og der er en bestemmelse om at de SKAL hentes inden der er gået 3 måneder. Man bliver kontaktet, når ens ting er færdig til afhentning.

Spørgsmål c: hvad får folk ud af at arbejde på reparationsværkstedet?

Allervigtigst: socialt samvær og selvtillid; følelsen af at kunne noget stadigvæk, ofte efter en periode, hvor man har følt sig tilovers, er gået ned med flaget, er kommet ud af arbejdsmarkedet.
Som frivillig på værkstedet får man ikke nogen løn, kun glæden ved at kunne hitte ud af at få ting til at fungere igen. Der er plads til maks. 4 – 5 mand ad gangen, men en enkelt har tit lyst til at være helt alene og arbejde i koncentreret stilhed.
Høje Taastrup Kommune har mulighed for at anvise plads til mænd over 65 år. Alle mænd på værkstedet kommer som frivillige.
En gang hver måned holder Tina værkstedsmøde, og her korrigeres f.eks. arbejdsgange og praktiske aftaler som vagtskema og ansvar.

Spørgsmål d: Lokalerne

Lokalerne ligger meget stationsnært. Det er lokaler, som foreningen selv har skaffet.
Et værksted fylder lige så meget plads som man har til rådighed! Der er behov for mange meter reolplads. Dels til de indleverede varer, dels til kasser med reservedele, samt en privat kasse til hver medarbejder i værkstedet. Det er vigtigt, at det er en værktøjskasse med standard-håndværktøj til hver enkelte medarbejder. Når der flere medarbejdere i gang samtidigt, så kan det ikke nytte, at de skal stå og vente på en skruetrækker el.lign. Dvs. der skal medregnes værktøjskasse med håndværktøj for ca. kr. 500,- pr. medarbejder i etableringsomkostninger. Vi registrerede et udsugningsanlæg til f.eks. lodningsopgaver, men fik at vide at det bruges meget sjældent.

Spørgsmål e: om hvordan det hele startede – blev ikke rigtig omtalt på mødet. Knud Anker Iversen startede det hele op for 25 år siden og opbyggede gradvist de forskellige aktiviteter, i høj grad med et socialøkonomisk formål, ud over den miljøfaglige vision.

Spørgsmål f: om faren for konkurrenceforvridning

Dette har i realiteten aldrig været noget problem. Man tager ikke varer ind til reparation, som det professionelle erhvervsliv tilbyder reparation af, for eksempel mobiltelefoner og computere. De ting, som bliver lavet på værkstedet får jo ingen funktionsgaranti med, når de afhentes. Meningen er, at ting reddes fra udsmidning / forbrænding, hvis der overhovedet er en chance for at forlænge deres brugstid. Man har haft held/dygtighed til at få en kompliceret lampe til at fungere igen, og adskillige ting, som har krævet faglig indsigt og/eller fingerfærdighed, tålmodighed og nysgerrighed.
MEC har tidligere huset nørklerne, som nu holder til i den lokale Røde Kors afdeling. Hvis man havde pladsen ville man gerne udvide med et syværksted. I stedet har man taget endnu en pakkeshop ind i butikken, for at skabe en bedre økonomi.

Spørgsmål g kunne kun indirekte besvares, idet værkstedet på dette sene tidspunkt er ubemandet. ( se spørgsmål c)

Spørgsmål h: om kontakt til kunder og 'hvervning' af interesserede værkstedsmedarbejdere.

Det er en fin ide at lave en kortfattet folder om projektet, med eksempler på hvad værkstedet kunne tænkes at være i stand til at reparere, og med invitation til at melde sig med de færdigheder man har - og gerne med kontaktmulighed for at registrere gode ting, der trænger til en reparation. Folderen lægges efter aftale på centrale steder, som for eksempel hos de lokale bagere mv.
Taastrup MECs hjemmeside og facebook-side er der eksempler på hvilke reparationer man kan tilbyde, og oplysning om evt. mangel på arbejdskraft / ekspertise til forskellige opgaver i MEC. Det kan dreje sig om frivillige til at redigere MEC-bladet, mangel på folk i værkstedet og andre steder hvor der mangler et par hjælpende hænder, for eksempel i den natur-planteskole som MEC støtter. (Facebook-siden er åben og kræver dagligt tilsyn, og man forsøger at komme bredt ud: hver dag er der 2 – 3 sider nye opslag, f.eks. opskrifter om palæo-mad / permakultur / vindmølle-nyt mv.)
Man sætter også artikler i lokalavisen og laver gerne et særligt 'vindues-tilbud' og opslag direkte på døren, når der er brug for folk, så der er en del som selv henvender sig. Stedet er kendt, og stemningen er rar. Tina har derefter opgaven med at spørge ind til CV og vurdere mulighederne for at 'ansætte' / placere folk, evt. sætte på venteliste. Det er erfaringen, at der er den del folk uden eksamenspapirer, der kan nogle nyttige ting.

Det sidste spørgsmål 'i': om reservedele

Svaret var, at de simple reservedele havde de på lager: Dvs. skruer, møtrikker, sikringer, stik osv. De mere komplicerede og dyrere reservedele bestiller de over internettet. Mange reservedele kan de købe billigt (og uoriginalt) fra firmaer i Kina. Men da der er langt til Kina, har de erfaring for at det kan forlænge reparationstiden med 2 - 3 uger. Det er vigtigt at have kundens skriftlige accept af forhøjet pris og forlænget reparationstid.

Ref. Jane. (Tina har tjekket ref. af spørgsmål a – f)
Udsendt 18/11 2018