Kalender

Alle kan deltage, både medlemmer og ikke-medlemmer.
Naturvandring i Værløse Vest søndag 9. september 10.00 – 12.30

Mødestedet er P-pladsen ved Hjortøgård og turen foregår herfra mod Søndersø, ikke altid på stier.
Hvilke planter har overlevet denne hede sommer – og kender du lokalområdets buske og træer ?
Anna Bodil Hald fortæller, og du bliver dus med sensommerens natur.

Turen er arrangeret i et samarbejde mellem Hjortøgård og Værløse Naturgruppe.
Høslæt med le onsdag 12. september om formiddagen kl. 9.30 – ca. 12
Nogle af jer vil måske være interesseret i at lære at slå græs med le – uden motorlarm og brug af benzin. Man hører derimod fuglene synge uforstyrret, og er med til at fremme mangfoldigheden af god flora. FA21 arrangerer i år sammen Værløse Naturgruppe et 'efterslæt' onsdag 12. september – men det er om formiddagen kl. 9.30 – indtil ca. 12, afhængigt af hvor mange der dukker op fra vores gruppe af høslæt-entusiaster – og afhængigt af, hvor meget der er nået at vokse frem, siden vi slog græsset 17. maj. Denne naturplejeaktivitet foregår altid på en bestemt eng sydøst for Søndersø, som man passerer, når man går rundt om søen. Skriv tilbage til Jane, hvis du vil være med – der er mulighed for at fremskaffe en låne-le, og vi instruerer gerne, så du ikke får ondt i ryggen eller andre steder!
Hvis du er interesseret i at være med i år, er du velkommen til at melde det til formanden - gerne på denne adresse: Jane Lindum:
festjane@gmail.com


P-pladser nås fra vejene: Ballerupvej, Jonstrupvangvej og Sandet. Herfra må man gå eller cykle til området med høslæt, da stedet ikke kan nås per bil!!

Host slet kort

Arrangører: Værløse Naturgruppe, Furesø Agenda 21 og DN ’Giv naturen en hånd’.


Medbring: Passende tøj og fodtøj, arbejdshandsker, vand og andre drikkevarer.

Det er gratis at deltage i kurset. Alle er velkomne.
Andre arrangementer: