Høslætkursus på Søndersø-hjertegræsengen

Årets høslæt (torsdag 22. maj 2014 kl. 15) var vellykket, trods placering på en hverdagsaften, og dermed ikke så mange aktive. Næste år tilstræbes en arbejdsdag i en weekend.

Den eng som vi nu har plejet i fællesskab i nogle år ligger sydvest for Søndersø. I den periode har vi kunnet konstatere flere nye forekomster af de gamle, spæde plantearter, der dukker frem, når græsserne bliver holdt nede.
Der bliver vejledning i hvordan man arbejder med en le uden at være til skade, hverken for sig selv eller for andre, og ved tilmeldingen registreres det om man vil låne en le. Således kan alle være med, også selv om man aldrig har prøvet det før.
Lige som sidste år bliver der lidt vand og most at læske ganen med og et par af Værløse Folkemusikanter vil underholde os, så vi kan holde takten!

Hvis du er interesseret i at være med i 2015, er du velkommen til at melde det til formanden - gerne på denne adresse: Jane Lindum:
festjane@gmail.com


- no title specifiedHøslæt-kurset 26. maj 2013 på engen ved Søndersø var en stor succes.

De 25 der deltog i kurset, fik på fem timer slået græsset i hele to felter og bragt det friske hø til køerne i hhv. Koklapper-engen og Laanshøj-folden som ligger på hver sin side af Sandet, syd for Præstesø i Værløse.

Der var høj stemning allerede fra kl. 10 da danmarksmesteren i le-slåning, Niels Åmand instruerede i korrekt anvendelse af leen og satte kursusdeltagerne i gang.  Det blev ikke mindre lystigt da der før frokosttid ankom fire gæve spillemænd fra Værløse Folkemusikanter, som gav nogle herlige numre til bedste. Vi fik demonstreret hjertegræs og snuset til vellugtende guldaks og lærte lidt om hvorfor det er så gavnligt for naturens mangfoldighed at græsset bliver slået – eller bliver spist direkte af dyr. I løbet af dagen fik hver enkelt fin instruktion af Niels og hans assistent Peter samt Nick Leyssac fra DN. Der var rige muligheder for at indøve de rigtige bevægelser, og vi har ikke hørt fra nogen der skulle have fået ondt i skelettet bagefter.

Klokken 12.30 åbnede himlens sluser – meget passende, for alle var sultne på det tidspunkt og gik derfor ind og fik frokost i det telt, som Furesø Kommune venligt havde ladet opstille til lejligheden. Det var Danmarks Naturfredningsforening der i år havde doneret en lækker hjemmebagt, økologisk sandwichbolle, fremstillet samme formiddag af Artistkokken i Farum Kulturhus-café.

Så holdt regnen op, og vi gik ud og gjorde arbejdet færdigt. Der var fin tid til også at holde pause og lære hvordan man kan sætte høet op til tørre, og til at se hvordan man harrer, dvs. skærper sin le fra grunden, hvilket er en vigtig del af fornøjelsen ved at have sit eget instrument. De redskaber som blev brugt på dagen var naturligvis skærpede og parate til almindelig slibning og blev udlånt af Niels Åmand og DN.

Arrangørerne, Værløse Naturgruppe og Furesø Agenda21, holder af at kalde denne frivillige gruppe for det lokale høslætlaug, der i år for tredje gang uformelt er samlet via mailindbydelse. Det foregår hvert år ved denne tid (og evt. senere på året til særlige lejligheder) og formålet er simpelt hen at pleje naturen og nyde de selvskabte forbedringer sammen med nattergalesangen og hyggeligt, arbejdsomt selskab. Man er velkommen til at komme på maillisten, og gør det ved at skrive en mail til festjane@gmail.com

Tak til Furesø Kommune og Danmarks Naturfredningsforening, der gjorde det store arrangement muligt!

Anna Bodil Hald og Jane Lindum

Høslætkursus på Søndersø-hjertegræsengen

Søndag 26. maj 2013 kl. 10- ca.15

Forventede aktiviteter:


1. Kl. 10.00: Høsletkursus under instruktion af danmarksmestrene i dansen med le på engen, Niels Åmand og hans kollega, der medbringer skærpede alpeleer til udlån og forudgående demonstration.
Vi får navn på nogle af de fine planter, der fremmes med høslæt.

2. Kl. 12.30: Let frokost indtages midt i hjertegræsset – eller evt. under telt i tilfælde af regn. Der bliver mulighed for økologisk og klimavenlig mad i samarbejde med miljøforeningen Furesø Agenda 21.

Værløsefolkemusikanterne Ulrick og Hanne Moos spiller et par høslæt-numre.

3. Kl. 13.30: Høet rives sammen og trækkes ud.
4. Afslutning ca. 15.00

P-pladser nås fra vejene: Ballerupvej, Jonstrupvangvej og Sandet. Herfra må man gå eller cykle til området med høslæt, da stedet ikke kan nås per bil!!

Host slet kort

Arrangører: Værløse Naturgruppe, Furesø Agenda 21 og DN ’Giv naturen en hånd’.

Kontakt: Anna Bodil Hald (21 42 23 30), Jane Lindum (mail: festjane@gmail.com ) hhv. Nick Leyssac (31 19 32 50)

Medbring: Passende tøj og fodtøj, arbejdshandsker, vand og andre drikkevarer.

Det er gratis at deltage i kurset og fællesspisningen. Alle er velkomne.